MO ČSSD Benešov n. Černou

Předseda MO

Ing. Pavel Hadač

Kontakt

ČSSD Český Krumlov Vyšehrad 169
381 01 Český Krumlov
728 978 485 ovv.ceskykrumlov@cssd.cz